Služby Centra ROBINSON

Služby vrámci Centra ROBINSON
sa snažíme neustále rozširovať a zlepšovať

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia

Liečba kyslíkom – oxygenoterapia je prevádzaná kyslíkovým koncentrátorom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka...

Fyzioterapia

Fyzioterapia

Pomocou cvičenia so závažím a popruhmi v kladkovom systéme precvičujeme konkrétne svaly dieťaťa. Pružné popruhy umožnia fyzioterapeutovi upevniť dieťa, ktoré nie je schopné samostatného sedu alebo stoja...

Psycho-sociálna podpora

Psycho-sociálna podpora

V priestoroch centra sa pravidelne organizujú stretnutia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením za účelom vzájomného poradenstva, podpory, psychologických sedení, odborných seminárov či ukážok zdravotných pomôcok...

Kontaktuje nás

Chcete sa dozvedieť viac alebo využiť služby centra ?