O nás

Centrum ROBINSON nájdete v Spišskej Novej Vsi

Občianske združenie Robinson

Vzniklo 18.11.2015 s cieľom pomáhať rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

Keďže tieto rodiny nemali v okolí miesto pre spoločný rozvoj, kde by sa mohli vzájomne stretávať, povzbudzovať, radiť si a pomáhať, Mgr. Patrícia Susová – štatutár OZ a mamička synčeka so zdravotným znevýhodnením - intenzívne pracovala na vzniku centra pre podporu takýchto rodín.

S podporou mesta Spišská Nová Ves, nadácií Volkswagen, SPP, Tesco a Nadácie pre deti Slovenska (Dôvera, Hodina deťom) vzniklo v septembri 2018 centrum Robinson.

Nájdete ho v zrekonštruovaných priestoroch v suteréne objektu Detskej polikliniky v Spišskej Novej Vsi. K dispozícii je zadný bezbariérový vstup z Hviezdoslavovej ulice (oproti domu č. 36).

Okrem poradenstva, rozvoja, vzdelávania, ukážok zdravotných pomôcok a psycho-sociálnej pomoci rodičom detí sa v centre poskytujú rehabilitačné služby, podporné terapie a špeciálne vzdelávanie s cieľom zlepšiť zdravotný stav a rozvíjať poznanie detí s viacnásobným postihnutím.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa na založení centra podieľali a pomohli otvoriť jeho brány tým najzraniteľnejších.

CENTRUM ROBINSON Spišská Nová Ves
CENTRUM ROBINSON Spišská Nová Ves
CENTRUM ROBINSON Spišská Nová Ves
CENTRUM ROBINSON Spišská Nová Ves
CENTRUM ROBINSON Spišská Nová Ves