Služby

Služby vrámci Centra ROBINSON
sa snažíme neustále rozširovať a zlepšovať


Psycho-sociálna podpora

Psycho-sociálna podporaV priestoroch centra sa pravidelne organizujú stretnutia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením za účelom vzájomného poradenstva, podpory, psychologických sedení, odborných seminárov či ukážok zdravotných pomôcok. O plánovaných aktivitách sú rodičia včas informovaní.


Špeciálne vzdelávanie

Špeciálne vzdelávanieV spolupráci so Spojenou školou internátnou v Levoči je u nás poskytované predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením prijatých do ŠMŠ riaditeľkou školy na základe písomnej žiadosti rodiča/zák. zástupcu. Denný program v materskej škole sa nelíši od bežných materských škôl. Učebné osnovy špeciálnej materskej školy vychádzajú zo vzdelávacích štandardov uverejnených v štátnom vzdelávacom programe. Sú vypracované pre deti so zrakovým postihnutím a deti s viacnásobným postihnutím.


Tobii PCEye Plus + Gaze Viewer

Tobii PCEye Plus + Gaze ViewerTobii PCEye Plus očná navigácia na bezdotykové ovládanie počítača je zjednodušená forma tradičnej počítačovej myši. Nahrádza jednoduché kliknutie myšou, čo umožňuje navigovať myš a ovládať prenosný počítač alebo stolný počítač s pomocou očí. Užívateľom umožní čítať, vzdelávať sa, objavovať, maľovať, hrať sa, kresliť, vytvárať hudbu, atď.

Tobii Gaze Viewer je jedinečný špeciálny program na lepšie zhodnotenie kognitívnych úrovní klienta pomocou Eye Tracking - snímania pohybov očí. Program je nenahraditeľnou pomôckou pre terapeuta, učiteľa, rodiča, vzdelávacieho psychológa, špeciálneho pedagóga, či kohokoľvek iného, kto chce lepšie porozumieť schopnostiam svojho klienta.


Snoezelen

SnoezelenHlavným princípom metódy snoezelen je vytvorenie prostredia, ktoré ponúka širokú škálu zmyslových podnetov – senzomotorickú stimuláciu. Snoezelen je teda multisenzorická miestnosť špeciálne vybavená na tento účel. Bublinkový valec, optické vlákna, svetelný panel, hojdacie kreslo... to je len časť vybavenia, ktorým táto miestnosť disponuje.
Snoezelen navodzuje pocit pohody, spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácií, ale taktiež aktivizuje, socializuje, prebúdza záujem, vyvoláva spomienky, odbúrava strach a prináša istotu a radosť. Počas senzorickej stimulácie využívame tiež aromaterapiu, muzikoterapiu, bazálnu stimuláciu a pod.


Canisterapia

Canisterapia(lat. canis = pes) je jednou z foriem animoterapie.
Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako doplnková a pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.
Počas terapie sa u detí rozvíjajú motorické schopnosti, predlžuje sa očný kontakt, podporuje sa spontánnosť prejavu a rozširujú neverbálne komunikačné schopnosti detí. Canisterapia je zdrojom nových podnetov, spestrením života a spontánne vychováva k zodpovednosti a k empatii.
Terapia prebieha pod vedením certifikovaného terapeuta.


Oxygenoterapia

OxygenoterapiaLečba kyslíkom – oxygenoterapia je prevádzaná kyslíkovým koncentrátorom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka. Organizmus môže vďaka tejto procedúre dostať až 90 – 95 % kyslíka. Terapia je určená na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na bunkovej úrovni. Dokáže telo zbaviť únavy, zvýši telesnú energiu, zlepší látkovú výmenu, posilní imunitu a očistí organizmus od toxínov. Je vhodná hlavne pri dýchacích problémoch, pri astme a bronchitíde.
Po oxygenoterapii sa nervový systém upokojí, mozgové bunky sú zregenerované a zvýši sa koncentrácia mozgovej činnosti. Pôsobí aj na pleť, pekne ju vypne a vyhladí vrásky a je účinná aj pri bolestiach hlavy a migrénach, čo ocenia aj mamičky detí.
Kyslík dokáže zlepšiť telesné funkcie, čo je u detí dôležité. Dokáže tiež redukovať únavu a malátnosť a pomáha proti fyzickej a psychickej únave. Terapia sa aplikuje po konzultácii s odborným lekárom.


Masáž

MasážTáto forma terapie aplikovaním tlaku na svaly a tkanivo lieči zranenia, zmierňuje bolesť a stres, zlepšuje krvný obeh a uvoľňuje napätie. Pozitívne tak ovplyvňuje nielen fyzický, ale i psychický stav človeka. Dochádza k zlepšeniu „dýchania“ kože, stáva sa čistejšou, pružnejšou a pevnejšou. Prostredníctvom masáže docielime uvoľnenie svalových vlásočníc, čím sa zvýši prívod živín a kyslíku do svalov. Masážou sa snažíme o dosiahnutie optimálneho svalového tonusu u detí.


Zábaly / obklady Sissel®

Zábaly / obklady Sissel®Používaním špeciálnych vankúšikov na hĺbkové prehriatie svalov alebo naopak stimuláciu docielime „prípravu“ svalov pred samotným cvičením (chrbtové svalstvo, zadné partie a stehná). Hrejivý / chladivý vankúšik Sissel® Hot-Cold-Soft-Pack má povrch z príjemného materiálu a vďaka gélovej náplni spĺňa 2 funkcie v jednom - ľahko sa ohrieva v mikrovlnnej rúre alebo v horúcej vode, zároveň sa dá ochladiť v mrazničke a udržať chlad.


Fyzioterapia – posilňovacie cvičenie

Fyzioterapia – posilňovacie cvičeniePomocou cvičenia so závažím a popruhmi v kladkovom systéme precvičujeme konkrétne svaly dieťaťa. Pružné popruhy umožnia fyzioterapeutovi upevniť dieťa, ktoré nie je schopné samostatného sedu alebo stoja a poskytnú mu tak širšie možnosti na rozvoj stabilizačného systému dieťaťa.
Terapia prebieha pod vedením certifikovaného terapeuta.


Feldenkrais metóda

Feldenkrais metódaZákladom Feldenkraisovej metódy je uvedomovanie, teda koncentrácia na to, čo robíme a ako pri tom vnímame seba a svoje telo.

Feldenkraisova metoda je psychosomatický prístup, ktorý na základe jednoduchých a opakovaných cvičebných pohybov stimuluje ľudský nervový systém ku zmene riadenia pohybu. Jedná sa o proces učenia sa z vlastného tela, ako sa pohybovať a žiť s vynaložením čo najmenej nutnej funkčnej energie. Ťažkosti pri vykonávaní činností neodstránime vyčerpávajúcim úsilím a zapojením vôľových vlastností a sily, ale tým, že sa naučíme vnímať chybnú kontrolu činnosti, ktorú vykonávame. Feldenkraisova metóda ide proti všeobecnému úsudku, že čo nejde silou, pôjde väčšou silou, vedome sa teda vyhýba usilovaniu a hodnoteniu. Čím menej sa cvičiaci snaží, čím jednoduchší pohyb prevádza, tým lepšie si osvojuje zmenu. Niekedy je cvičenie náročné na koncentráciu, ale tento druh námahy stojí za to. Pre cvičiacich je fascinujúce zistenie, ako rozsahom malý pohyb vie vyvolať veľké zmeny v tele.

Terapia prebieha pod vedením certifikovaného terapeuta.


Fyzioterapia – Bobath koncept

Fyzioterapia – Bobath konceptIde o neurovývojovú terapiu, ktorej cieľom je dosiahnuť maximálny fyziologický motorický prejav dieťaťa. Fyzioterapeut vyhodnotí stav a sleduje, čo všetko dokáže dieťa spraviť samé, čo s pomocou a čo nezvládne vôbec. Základom je dosiahnutie normalizácie svalového napätia. Počas terapie sa využíva hravý prístup a rôzne pomôcky (nestabilné plochy, lopty, stimulačné pomôcky), s pomocou ktorých dieťa poznáva nové funkčné situácie, získava novú senzomotorickú skúsenosť a tým aj možnosť psychomotorického rozvoja. Súčasťou terapie sú aj odporúčania na domácu terapiu – tzv. handling (manipulácia s dieťaťom), ale i rady aké voliť pozície či hračky pri hraní sa v domácom prostredí, aby sa mohla terapia maximálne efektívne prejaviť.
Terapia prebieha pod vedením certifikovaného terapeuta.


Kinesiotaping

KinesiotapingJe prevádzaný lepením špeciálnej „kinesiotape“ pásky. Táto bavlnená, elastická, nealergénna, vodeodolná páska sa lepí na dobu 3-5 dní. Jej použitím sa zafixujú postihnuté svaly a kĺby, ktoré následne uvádzame do správnej polohy pre rehabilitačnú liečbu.
Po správnej aplikácii kinesiologickej pásky môže terapeut daný sval uvoľniť od svalového napätia či podporiť sval k činnosti, ale tiež dokáže docieliť zmiernenie bolesti, zápalov, zníženie svalovej únavy, zabrániť úrazom a podporiť krvný obeh. Kinesiotaping má tak preventívny a regeneračný účinok a slúži ako konečná rehabilitačná technika, ktorá prináša návrat do fyziologického funkčného stavu.


Domáca soľná jaskyňa

Domáca soľná jaskyňaPočas pobytu detí v Snoezelene využívame prístroj, ktorý blahodarne očisťuje celý systém dýchacích ciest od patogénnych organizmov a alergénov. Soľná jaskyňa navodzuje psychickú pohodu a relaxáciu. Napomáha k celkovej regenerácii tela a zvýšeniu imunity detí i dospelých. Inhalácia soľných iónov prispieva k zvýšeniu odolnosti dýchacích ciest voči respiračným chorobám i chronických problémov s dýchaním.


Biolampa / kolorterapia

Biolampa / kolorterapiaTerapia je založená na princípe liečenia svetlom, ktoré pomáha pri liečbe, prevencii alebo ako doplnková terapia takmer pri každej chorobe. Prístroj je založený na princípe liečby polarizačným svetlom využívajúcim elektromagnetické účinky na organizmus. Je významným pomocníkom pri starostlivosti o telo a pri riešení mnohých zdravotných ťažkostí. Polarizované svetlo preniká 4,5 až 6 cm pod kožu, a tak lieči samotné bunky po celom tele (nielen v mieste pôsobenia) a podporuje zdravý vývoj bunkových štruktúr. Terapia svetlom aktivuje samoliečebnú schopnosť ľudského organizmu a vyvoláva veľmi významné fotochemické zmeny v tkanivách. Voľbou vhodného farebného filtra pri ožarovaní tzv. kolorterapii sa stimuluje samoliečebný proces organizmu z vnútra. Jednotlivé časti tela sa liečia pre ne určeným farebným filtrom. Úžitkovú hodnotu terapie zvýši možnosť upevnenia prístroja do stojana, ktorým sa používanie biolampy stane ľahším a pohodlnejším. Biolampa Medilight získala Európsky certifikát a spĺňa všetky legislatívne požiadavky EÚ (na bezpečnosť, ochranu zdravia, ochranu životného prostredia).


Reedukácia / Rozvoj komunikačných zručností

Reedukácia / Rozvoj komunikačných zručnostíNa základe odborného prístupu sa počas terapie zameriavame na rozvoj detí, ktoré majú problémy s komunikáciou, rečou a vyjadrovaním sa. Taktiež sa venujeme spracovávaniu senzorických podnetov a poruchám senzorickej integrácie. Počas terapie sa okrem iného využíva aplikovaná behaviorálna analýza (ABA), ergoterapia, bazálna stimulácia, kraniosakrálna terapia, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, nácvik sebaobslužných činností a ich priebeh sa individuálne prispôsobuje schopnostiam dieťaťa. Správny prístup potom využívajú pri dennodených činnostiach rodičia aj doma.


Motomed

MotomedZariadenie umožňuje vykonávanie pasívneho, asistovaného a aktívneho pohybového tréningu. Podľa individuálnych potrieb svaly jemne povoľuje a uvoľňuje ich. Voľbou a nastavením vhodného programu umožňuje deťom precvičovať horné i dolné končatiny.


Fyzioterapia - TheraSuit metóda

Fyzioterapia - TheraSuit metódaCieľom tejto metódy je nácvik správnych pohybov dieťaťa aktívnym využívaním všetkých svalových skupín vyvážením svalov, ktoré používa i tých, ktoré nepoužíva, respektíve nepoužíva správne. Podľa individuálnych potrieb nastavíme posilňujúci program a snažíme sa o normalizáciu svalového tonusu. Okrem posilňovania v špeciálnej kabíne so závažím sa počas cvičenia využíva špeciálny oblek TheraSuit a pružné laná. Spolu s rozvojom hrubej a jemnej motoriky docielime väčšiu samostatnosť u detí s rôznymi neurologickými poruchami, DMO, vývojovým oneskorením či po poraneniach mozgu.
Terapia prebieha pod vedením certifikovaného terapeuta.


Muzikoterapia

MuzikoterapiaPod vedením skúseného muzikoterapeuta využívajúc hudbu ako prostriedok terapie, zlepšujeme fyzické a psychické zdravie, znižujeme napätie, navodzujeme príjemnú atmosféru, zvyšujeme predstavivosť a koncentráciu, vedieme k relaxovaniu a odkloneniu pozornosti od rušivých vplyvov, k posilneniu expresie - vyjadrenia a zároveň ju využívame ako náhradnú formu komunikácie u detí s rôznymi diagnózami. Počas terapie využívame liečivé účinky ladičiek, tibetských mís, zvonkohier... Zvukové vlny prenikajú telom a v bunkách dochádza k vibrácii, ktorá harmonizuje a lieči. Maximálnym uvoľnením dochádza k samoliečiacim procesom v organizme. Pri muzikoterapii zohľadňujeme individuálne a špecifické potreby dieťaťa a jej priebeh prispôsobujeme ich aktuálnemu stavu a nálade.


Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapiaJemná, neinvazívna metóda, ktorá rešpektuje vnútornú múdrosť tela a naštartuje vlastné liečivé mechanizmy organizmu. Terapeut jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny pulz. Pohybom mozgovo-miechového moku (telesnej tekutiny obklopujúcej mozog a miechu), čiže jeho produkciou a následným vstrebávaním vzniká u človeka kraniosakrálny pulz. Tento rytmus sa popri srdcovom a dýchacom rytme považuje za tretí najdôležitejší rytmus, ktorý je nepretržitý a pulzuje hlboko v ľudskom tele.

Zdravie je v samotnom základe neustále prítomné a pokiaľ má možnosť, prejaví sa jeho životná sila. Každá bunka, orgán, sval a kosť sa neustále pohybuje v určitom rytme. Tieto pohyby a rytmy je možné citlivými rukami vnímať kdekoľvek na celom tele. Pokiaľ sú plynulé, silné a pravidelné, je v tele udržiavané zdravie a harmónia.

Chronické choroby, úrazy, dlhodobé stresy, emocionálne traumy a celková vyčerpanosť spôsobujú v organizme vznik napätia na rôznych úrovniach. Tieto stavy človek vníma ako bolesť, stuhnutie, silnú únavu, alebo určitú dysfunkciu. Kraniosakrálna terapia behom ošetrenia rozpúšťa vzorce napätia a obnovuje plynutie tekutín a energií v ľudskom tele.

Terapia pomáha pri migréne a bolestiach hlavy, po operáciách, úrazoch, nehodách, traumách, pri bolestiach chrbta, degeneratívnych zmenách chrbtice a kĺbov, pri akýchkoľvek nervových ochoreniach (napr. fybromyalgie, nespavosť), pri problémoch vzťahujúcich sa k traumatickému pôrodu (aj pôrodná trauma u novorodenca), pre deti s ADD/ADHD, s poruchami učenia (dyslexia), s mozgovou obrnou, deti s poruchami autistického spektra, s Downovým syndrómom a pod., pri rastových problémoch u detí (skolióza, lordóza) a tiež pri problémoch s čeľusťami, dutinami, dysfunkciami v oblasti uší, očí, nosa.


Múdre hranie - Play Wisely

Múdre hranie - Play WiselyIndividuálne lekcie prebiehajú pod vedením odbornej lektorky Play Wisely. Počas lekcie využíva sady špeciálnych výukových kariet, ktoré pomáhajú rozvíjať koordináciu zrakových, sluchových a motorických vnemov, tiež pozornosť, pamäť a jazykové schopnosti. Okrem toho sa vrámci lekcie využíva systém pohybových aktivít podporujúcich jemnú a hrubú motoriku detí, čím celkovo rozvíjame ich mozgovú a pohybovú kapacitu.


Arteterapia

ArteterapiaArteterapia je liečba výtvarnou činnosťou alebo umením. Arteterapia s hlinou, ktorá čerpá aj z iných disciplín, ako sú napríklad psychológia, neurológia, či antropológia sa využíva na udržiavanie alebo zlepšovanie psychických a fyzických stavov. Hlina, či už v riedkej, tvrdej alebo plastickej podobe, pôsobí pozitívne na rozvoj osobnosti. Stimuluje všetky zmysly človeka a rozvíja jemnú motoriku. Priamy kontakt s týmto materiálom, ktorý prebieha u detí hravou formou, pomáha sústrediť sa, uvoľniť, odpútať sa od vonkajších rušivých vplyvov a stať sa tak autorom svojho diela. Rozvíja predstavivosť a kreativitu, pričom nie je dôležitý estetický výsledok, ale tvorivý proces. (Výtvarný talent nie je potrebný). V ňom arteterapeut sprevádza dieťa tým, čo potrebuje byť vyjadrené a posúva ho dopredu nenásilným prístupom. V neposlednej miere je hlina vhodná pre vyjadrenie svojich pocitov a emócií. Arteterapia je vhodná napríklad pre deti s poruchami správania, učenia, s poruchami autistického spektra, pri životných zmenách... Zohľadňuje individuálne potreby každého jedinca, a preto je možné pri arteterapii využívať aj iné výtvarné techniky ako maľba, kresba, modelovanie, tvorenie koláží...