Cenník

CENY SLUŽIEB PRE KLIENTOV
Vedené certifikovaným terapeutom:
 • Fyzioterapia:
  • Bobath terapia .............................. 15€/ 30 min, 25€ / 45 min, 30€ / 60 min
  • Feldenkrais metóda ...................... 15€/ 30 min, 20€ / 45 min, 25€ / 60 min
 • Masáž ........................................... 10€ / 30 min, 15€ / 45 min
 • Snoezelen ..................................... 15€ / 30 min, 20€ / 45 min
 • Arteterapia .................................... 15€ / 30min, 18€ / 45 min
 • Múdre hranie - Play Wisely ........... 17€ / 40 min
 • Kraniosakrálna terapia .................. 18€ / 30 min
 • Canisterapia .................................. 30€ / 45 min

Všetky terapie prebiehajú individuálne a prispôsobujú sa jednotlivo potrebám klienta.

K cene každej zo služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytne klientovi je potrebné prirátať rezervačný poplatok 8€, v ktorom je zahrnutá rezervácia termínu.

*Neplatí pre prijímateľov sociálnej služby v Centre Robinson - klientov DSS.

Ak klient absolvuje v mesiaci 5 a viac z hore uvedených služieb, rezervačný poplatok v tomto prípade nepresiahne sumu 40€.

* Príklad: Ak v danom mesiaci absolvujete napr:
- 1x rehabilitáciu, výška fakturovanej sumy na úhradu za rezerváciu bude 8€,
- 1x múdre hranie a 2x canisterapiu, výška fakturovanej sumy na úhradu za rezerváciu bude 24€,
- 2x snoezelen, 2x múdre hranie a 2x rehabilitáciu, výška fakturovanej sumy na úhradu za rezerváciu bude 40€.

Nezrušením rezervácie z vážnych dôvodov a následným nevyužitím rezervovaného termínu vznikne prevádzkovateľovi nárok na kompenzáciu vzniknutej škody od objednávateľa finančnou čiastkou od 8€ až do výšky ceny objednanej služby. V prípade odopretia tejto povinnosti zo strany objednávateľa, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jeho ďalšie objednávky služieb.

Doplnkové služby pod vlastným vedením v rámci návštevy centra bez doplatku.
(Snoezelen, herňa, oxygenoterapia, motomed, biolampa...)

V prípade, že má klient záujem využívať len doplnkové služby, ceny sú nasledovné:
 • Snoezelen ....................................... 25€ / 45 min
 • Tobii PCEye .................................... 15€ / 30 min
 • Motomed ......................................... 15€ / 20 min
 • Biolampa ......................................... 10€ / 20 min
 • Oxygenoterapia .............................. 10€ / 20 min
 • Domáca soľná jaskyňa .................... 5€ / 20 min
 • Zábaly .............................................. 5€ / 20 min
Cenník platný od 1.1.2024
HARMONOGRAM POSKYTOVANIA SLUŽIEB
  BOBATH KONCEPT FEELDENKRAIS METÓDA MASÁŽ MÚDRE HRANIE KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA SNOEZELEN CANISTERAPIA
Pondelok        
Utorok      
Streda        
Štvrtok          
Piatok