Cenník

Služby vrámci Centra ROBINSON
sa snažíme neustále rozširovať a zlepšovať

Služby centra Robinson využívajú klienti - členovia Robinson občianske združenie na základe zmluvných podmienok.

Ceny služieb pre členov OZ Robinson
 • doplnkové terapie (oxygenoterapia + kanyla/maska, zábaly, motomed, snoezelen, biolampa, soľná jaskyňa) vrámci členského príspevku 25€/mesiac bez doplatku
 • fyzioterapia: posilňovacie cvičenie / Bobath terapia / TheraSuit metóda........................15€/ 30min., 20€ / 45min., 25€ / 60 min.
 • canisterapia........................25€ / 60min.
 • Reedukácia / Rozvoj komunikačných zručností........................15€ / 60 min.
 • Muzikoterapia........................15€ / 60 min
 • Múdre hranie - Play Wisely........................12,50€ / 40 min
 • Kraniosakrálna terapia........................15€ / 30 min
Ceny služieb pre nečlenov - doplnkové terapie
 • oxygenoterapia........................3 €/ 20 min.
 • zábaly........................2€ / 20 min.
 • motomed / biolampa / soľná jaskyňa........................5€ / 20 min.
 • fyzioterapia........................30€ / 60 min.
 • canisterapia........................30€ / 60 min.
 • Reedukácia / Rozvoj komunikačných zručností........................20€ / 60 min.
 • snoezelen........................20€ / 45 min.
 • Tobii PCEye........................10€ / 30 min.
 • Muzikoterapia........................20€ / 60 min
 • Múdre hranie - Play Wisely........................17,50€ / 40 min
 • Kraniosakrálna terapia........................20€ / 30 min