Cenník

CENY SLUŽIEB PRE KLIENTOV

Služby centra Robinson využívajú klienti na základe zmluvných podmienok.

vedené certifikovaným terapeutom:
 • Fyzioterapia:
  • Bobath terapia ................................15€/ 30 min, 20€ / 45 min, 25€ / 60 min
  • Feldenkrais metóda ........................15€/ 30 min, 20€ / 45 min, 25€ / 60 min
 • Masáž ............................................. 8€ / 30 min, 12€ / 45 min
 • Múdre hranie - Play Wisely ........... 17€ / 40 min
 • Kraniosakrálna terapia .................. 18€ / 30 min
 • Muzikoterapia ................................ 12€ / 45 min
 • Canisterapia .................................. 30€ / 45min

Všetky terapie prebiehajú individuálne a prispôsobujú sa jednotlivo potrebám klienta.
K cene každej zo služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytne klientovi je potrebné prirátať návštevný poplatok 8€.

V cene poplatku je zahrnutá rezervácia termínu.
Nezrušením rezervácie z vážnych dôvodov a následným nevyužitím rezervovaného termínu vznikne prevádzkovateľovi nárok na kompenzáciu vzniknutej škody od objednávateľa finančnou čiastkou od 8€ až do výšky ceny objednanej služby. V prípade odopretia tejto povinnosti zo strany objednávateľa, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jeho ďalšie objednávky služieb.

Ak klient absolvuje v mesiaci 5 a viac z hore uvedených služieb, návštevný poplatok v tomto prípade nepresiahne sumu 40€.

Doplnkové služby pod vlastným vedením v rámci návštevy centra bez doplatku. (Snoezelen, herňa, oxygenoterapia, zábaly, motomed, biolampa...)

V prípade, že má klient záujem využívať len doplnkové služby, ceny sú nasledovné:
 • Snoezelen ....................................... 20€ / 45 min
 • Tobii PCEye .................................... 10€ / 30 min
 • Motomed ......................................... 10€ / 20 min
 • Biolampa ......................................... 5€ / 20 min
 • Oxygenoterapia .............................. 5€ / 20 min
 • Domáca soľná jaskyňa .................... 5€ / 20 min
 • Zábaly .............................................. 5€ / 20 min
Cenník platný od 1.2.2023
HARMONOGRAM POSKYTOVANIA SLUŽIEB
  BOBATH KONCEPT FEELDENKRAIS METÓDA MASÁŽ MÚDRE HRANIE KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA MUZIKOTERAPIA CANISTERAPIA
Pondelok        
Utorok        
Streda          
Štvrtok            
Piatok