Benefičný zápas SAHL pre Robinson

Benefičný zápas SAHL pre Robinson

Benefičný zápas SAHL pre Robinson

Chceme sa veľmi pekne poďakovať, že v tomto vianočnom čase skrsla myšlienka spojiť športové nadšenie s pomocou tým najmenším... Vyzbierané peniažky 620 EUR od hráčov, organizátorov a účastníkov zápasu All Star Game použijeme na úhradu terapií poskytovaných v centre Robinson, ktoré detičky posúvajú vpred a tak uľahčia rodičom financovanie nákladnej starostlivosti o detičky so zdravotným znevýhodnením.
Ešte raz obrovské ĎAKUJEME ❤️ v mene všetkých rodín.

Video TV Reduta dostupné na: https://www.snv.sk/archiv/?video=190103-2