Fotenie rodín v centre Robinson

Fotenie rodín v centre Robinson

Fotenie rodín v centre Robinson

Naše centrum sa v sobotu 18. januára 2020 zmenilo na "profesionálne foto štúdio" a terapie a cvičenie sme vymenili za niečo úplne príjemné.

Ďakujeme veľmi pekne manželom Vaššovým / Sofia Vašš Photographer, že naše rodinky fotili bez nároku na finančnú odmenu a strávili s nami veselé sobotňajšie predpoludnie. Navyše nám ponúkli ďalšiu formu spolupráce.

Vážime si, že im postavenie rodín so zdravotne znevýhodneným dieťatkom v spoločnosti nie je ľahostajné.