Otvorenie centra Robinson

Otvorenie centra Robinson

Otvorenie centra Robinson

V sobotu 22.09.2018 sa v Spišskej Novej Vsi v objekte Detskej polikliniky konalo slávnostné otvorenie centra Robinson. O spestrenie programu sa postaral spevák Adrián Ondov a deti zo ZUŠ Smižany. Otvorenia sa zúčastnili aj rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Ambasádorkou centra sa stala Linda Antal, ktorá spolu s primátorom mesta pánom Jánom Volným a zakladateľkou centra Patríciou Susovou slávnostne prestrihli pásku. Centrum bude slúžiť na podporu rodín s dieťatkom s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným postihnutím. Okrem psycho-sociálnej podpory, ukážok zdravotných pomôcok či odborných seminárov pre rodičov sa v jeho priestoroch budú poskytovať rehabilitácie, špeciálne vzdelávanie a odborné terapie pre rozvoj detí so špeciálnymi potrebami. Projekt občianskeho združenia Robinson vznikol s podporou mesta Spišská Nová Ves, nadácie Volkswagen Slovakia, Nadácie pre deti Slovenska v programe Dôvera a Hodina deťom, nadácie SPP, nadácie Tesco a spoločnosti Embraco Slovakia, vďaka ktorým sa priestory podarilo zrekonštruovať a materiálne vybaviť. S podporou Nadácie VÚB banky a Volkswagen Slovakia deti absolvujú veľmi obľúbené canisterapie. Teší nás, že v Spišskej Novej Vsi vzniklo miesto pre tých, ktorí potrebujú pomoc a podporu a že ich životy sa stanú jednoduchšími a plnohodnotnejšími. Mgr. Patrícia Susová - zakladateľka centra Robinson